Xerox & Services kalamboli

local shoppings shambhu xerox


👉 भाडेकरार (रूम अग्रीमेंट) करून मिळेल

👉नोटरी करून मिळेल

👉पॅनकार्ड बनवून मिळेल**

👉रबर स्टॅम्प बनवून मिळेल

👉 झेरॉक्स = (स्वस्त दरात)

👉 प्रिंट आऊट (कलर & ब्लॅक अँड व्हाईट)= स्वस्त दरात

👉 गुमास्ता लायसन्स (बिसनेस लायसंन्स) बनवून मिळेल

👉 उद्योग आधार (बिसनेस लायसंन्स) बनवून मिळेल

👉 सर्व प्रकारच्या कंपनीचे कर्जाचे हप्ते आपल्याकडे भरून घेतले जातील..

👉मनी ट्रान्सफर

👉 मोबाईल रिचार्ज

👉महावितरण बिल (लाईट बिल) नावावर करून मिळेल

👉महावितरण बिल (लाईट बिल) भरून मिळेल

👉 सर्व डिश टीव्ही रिचार्ज

👉सिडको पाणी बिल भरून मिळेल

👉 सिडको सेवा चार्ज (सर्व्हिस चार्ज) भरून मिळेल

👉सर्व प्रकारचे मोबाईलचे बिल भरून मिळेल

Contact Us

Share with Friends